Het regenwater van de woonwijken rond de Waterakkers wordt opgevangen in de zuidelijke waterpartij. Vanuit deze waterberging stroomt het regenwater via het zuiveringsmoeras naar de noordelijke waterpartij om vervolgens gedoseerd te lozen op het natuurgebied. Als het natuurgebied geen water nodig heeft gaat het ciriculatiegemaal aan. Het schone water van de noordelijke waterpartij wordt dan opnieuw schoongemaakt in het zuiveringsmoeras waardoor de waterkwaliteit verder verbetert. Dit circulatiegemaal zorgt ervoor dat het water door de Watermachine blijft stromen.

Verloop Stroomsterkte

 


Download modeldata