Je staat hier bij de ECOduiker (F2) die de weg vrij maakt van en naar het natuurgebied Cadettenkamp. Waterakkers vormt de verbinding tussen het nieuwe natuurgebied Lage Vuchtpolder in het noorden en Cadettenkamp in het oosten. De Lage Vuchtpolder wordt de komende jaren ingericht tot een gevarieerd landschap bestaande uit een brede strook van water, oevers en groenzones. Omdat in Nederland veel natuurgebieden zijn versnipperd door wegen en bebouwing worden er ook ecologische verbindingszones aangelegd. Waterakkers vormt zo’n ecologische verbindingszone, waar dieren voedsel kunnen zoeken of zich juist verstoppen. Reeën kunnen via de zone van de droge bossen naar het malse gras van de polder trekken en omgekeerd. Het regenwater dat via de Waterakkers in de bodem trekt zorgt voor aanvulling van het grondwater. Samen met het kalkrijke water uit de ondergrond (kwel) zorgt dit voor ontwikkeling van natuur. Je vindt er bijvoorbeeld de natte dotterbloem, veldrus en echte koekoeksbloem.