Het nieuw ontwikkelde gebied de Waterakkers vormt de verbinding tussen natuurgebied de Lage Vucht en natuurgebied Cadettenkamp. Natuurgebied de Lage Vucht wordt komende jaren ingericht tot een gevarieerd landschap bestaande uit een brede strook van water, oevers en groenzones. Natuurgebied Cadettenkamp is een gebied waar van oorsprong interessante planten en dieren voorkomen (o.a. vossen en dassen). Omdat in Nederland veel natuurgebieden zijn versnipperd door wegen en bebouwing worden ecologische verbindingszones aangelegd. Waterakkers vormt zo’n ecologische verbindingszone, waar dieren voedsel kunnen zoeken of zich juist verstoppen. Reeën kunnen via de zone van de droge bossen naar het malse gras van de polder trekken en omgekeerd. Het regenwater dat via de Waterakkers in de bodem trekt zorgt voor aanvulling van het grondwater. Samen met het kalkrijke water uit de ondergrond (kwel) zorgt dit voor ontwikkeling van natuur. Je vindt er bijvoorbeeld de natte Dotterbloem, Veldrus en echte Koekoeksbloem.