Je staat momenteel bij het tweede gedeelte van de natuurlijke zuivering (Z3). Dit type helofytenfilter wordt ookwel vloeiveld genoemd omdat het te zuiveren water over het oppervlak van het filter vloeit in plaats van weg te zakken in de bodem. Op het punt waar je nu staat zorgt een zogenaamde 'kantelstuw' voor het regelen van de waterstand in het vloeiveld. Waterschap Brabantse Delta kan het waterpeil laten zakken zodat het veld via de geul in het midden leegloopt en de onderhoudsmensen het veld kunnen maaien. Helofytenfilters zijn effectief vanwege de planten die er in staan. Die zorgen voor een goed leefmilieu ('biotoop' zeggen de specialisten). Allerlei micro-organismen maken het water op natuurlijke wijze weer schoon. Het filter mag niet betreden worden. Niet alleen omdat de planten dat niet prettig vinden, er staat ook een laag water in, dus dat betekent natte voeten! Ook met de bodem van het filter moeten we voorzichtig zijn. Allerlei kleine beestjes, algen en bacteriën werken daar hard om het water schoner te maken. De planten die er in voorkomen zijn: Pijlkruid, gele lis, kleine lisdodde, oeverzegge, moeraszegge, zwanenbloem en mattenbies. In totaal heeft dit filter al m³ water gezuiverd sinds de start in 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

J