Je staat momenteel bij het derde helofytenfilter van de eerste zuivering (Z3). Zoals al vermeld bij het tweede rietveld mag het filter niet worden betreden. Als je er in zou lopen, kun je wegzakken en de bodemstructuur beschadigen. Het water loopt telkens langzaam weg via het zand. Dit betekent dat de bodem niet al te vast mag zijn. Rond de zandkorrels, dieper onder de grond, leven bacteriën die alleen maar hoeven te wachten tot er weer een 'hapje' voorbij komt. Hun voedsel bestaat voor een groot deel uit stikstof- en fosforverbindingen, zoals nitraat en fosfaat. 
Over:

 
 

uur gaat de inlaatschuif van dit filter weer open.
In totaal is er sinds 15 oktober 2013 al   m³ water in dit filter gestroomd.