Om het water optimaal te verdelen over de waterberging, de polder en het natuurgebied is het handig om informatie te hebben over het waterpeil. De computer berekent op basis van o.a. het waterpeil en de neerslagverwachting de instellingen van de schuiven en pompen.