Op dit punt (W9) komt het hemelwater van het industriegebied Charles Petit en de wijk Werkdonken de waterplas van Waterakkers binnen.  Dit deel van de waterplas heet de voorberging. Van hieruit zal het water door het gemaal aan de overkant worden opgepompt om vervolgens te worden gezuiverd in de zuiveringsmoerasssen die zich daar bevinden.