Je staat momenteel bij het tweede helofytenfilter van de zuivering (Q2.2). Het helofytenfilter mag niet betreden worden. Niet alleen omdat de planten dat niet prettig vinden; er kan ook zomaar water binnen stromen en dat betekent natte voeten! Maar het betekent ook dat de toplaag van de bodem een beetje slibachtig kan zijn, er zit namelijk organisch materiaal in (afgevallen bladeren en andere plantenresten). Voor de zuiveringsprocessen is dat goed. In die laag, die 'detritus' wordt genoemd, leven bacteriën en algen die zich tegoed doen aan het voedsel dat in het water zit. Met die toplaag moeten we dus voorzichtig zijn. Alleen in het uiterste geval, als de toplaag te dik is geworden, wordt deze eens in de zoveel jaar door het waterschap verwijderd. 

 
 


In totaal is er vanaf 25 oktober 2013 al   m³ water in dit filter gestroomd.