Je staat hier bij een natuurvriendelijke oever (F4). Een oever waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening wordt gehouden met natuur en landschap. natuurvriendelijke oevers vormen de grens tussen water en land. Deze grens ligt niet altijd op dezelfde plaats door verschillen in waterhoogte. Door de wisselende waterstanden ontstaan er verschillende milieus langs de oever waardoor de variatie aan plantengroei toeneemt. Van die gevarieerde plantengroei profiteren op hun beurt de water- en landdieren weer. Ook kunnen dieren via deze oever eenvoudig het water in en uit. De oevers vormen een belangrijke schakel in de functie van ecologische verbindingszone die Waterakkers ook vervult. De oevers vormen verbindingswegen voor plant en dier om van het ene naar het andere natuurgebied te trekken.