In het verleden hebben een aantal redoutes (kleine forten) op regelmatige afstand van elkaar langs de Zwarte Dijk gelegen. De Zwarte Dijk was in de Tachtigjarige oorlog een belegeringslinie met diverse veldwerken, zogenoemde redoutes. De oude redoutes zijn in de loop der tijd verdwenen. Er zijn nog diverse vestingwerken in de omgeving aanwezig zoals de Spinolaschans en de Linie van de Munnikenhof. De redoutes hebben een overwegend vierkante vorm zoals we die kennen uit de verslagleggingen van de Tachtigjarige Oorlog. Het grondvlak meet circa 24 bij 24 meter. De redoute in de Waterakkers is alleen bij laag water te bereiken en maakt de peilfluctuaties in de Waterakkers zichtbaar.