Je staat hier bij het eerste compartiment van het tweede gedeelte van de natuurlijke zuivering (Z3.1). Dit type helofytenfilter wordt ook wel vloeiveld genoemd omdat het te behandelen water over het oppervlak van het filter vloeit. De totale oppervlakte van de twee vloeivelden bedraagt circa 19.000 m². Het water dat naar het 2e veld toe gaat is al wat schoner en minder voedselrijk. Dit kan betekenen dat er andere soorten planten en dieren leven. In plaats van water dat door zand moet zakken, stroomt hier het water heel rustig over de bodem, tussen de planten door. Ook hele fijne deeltjes kunnen hier bezinken. Via ultraviolet licht in het daglicht en zuurstof in de lucht wordt het water nog verder gereinigd. Aan het einde, bij de verbindingsdijk, stroomt het water het noordelijk deel van Waterakkers in, de naberging. Van daaruit kan het weer naar natuurgebied Lage Vuchtpolder stromen. 

Anders dan in het eerste gedeelte van de natuurlijke zuivering staat de toevoer van dit filter altijd open. Omdat er geen folie is aangebracht kan water ook weglekken naar de bodem en het grondwater. Dit is dan wel gezuiverd water!

In totaal heeft deze filter al   m³ water ontvangen sinds de start in 2013.