Het punt waar je nu staat (W3.2) is misschien wel het allerbelangrijkste punt van Waterakkers. 
Dit is de plek waar het water van Waterakkers wegstroomt naar natuurgebied Lage Vuchtpolder. Water dat kan worden benut om verdroging tegen te gaan en positief bijdraagt aan natuurontwikkeling. Het overgrote deel van het water, dat hier het systeem verlaat, is gezuiverd door de helofytenfilters van Waterakkers, dus schoon! De zuiveringsmoerassen (ongeveer de 27.000 m²)  kun je vanaf hier net zien, in het zuidoosten van de plas, ongeveer een kilometer hier vandaan.
Dit jaar is er al   m³ gezuiverd water naar Lage Vuchtpolder vervoerd.
Hieronder zie je een grafiek hoe het watertransport verloopt, van dag tot dag.