Je staat momenteel bij de belangrijkste waterinlaat (W1) van dit unieke Brabantse project 'Waterakkers'. Verderop zie je een grote waterplas liggen en rondom zijn vele QR codes te vinden, voor iedereen die meer wil begrijpen over hoe dit watersysteem werkt. En geloof ons er is grondig over nagedacht!
Sommige QR codes gaan over het watertransport (de W-route), andere gaan over de waterzuivering (de Z-route) en de dieren en planten (de F-route). Op onderstaand kaartje kun je zien waar ze te vinden zijn. Op het punt waar je nu staat wordt het overtollige water vanuit de woonwijk in het oosten, de Hoge Vucht, in de waterplas van Waterakkers gepompt. Het gaat om verschillende soorten water:

    • oppervlaktewater (water in sloten, waterplas en rivieren)
    • kwelwater (eeuwenoud grondwater dat in dit geval vanuit de Ardennen hier uit de bodem omhoog komt),
    • hemelwater (regen, hagel, sneeuw etc)

Telkens als de waterstand in de woonwijk Hoge Vucht te hoog komt, wordt het water hier naartoe gepompt.