U bevindt zich nu bij het eind van de bergbezinkleiding die
onder de straat in aangelegd. deze bergbezinkleiding kan bij regenval 300m3
regenwater uit de bestaande woonwijken opslaan en er voor zorgen dat het
na de regenbui wordt afgeleverd bij de rioolwaterzuivering. bij hele zware
regenbuien raakt de bergbezinkleiding vol en zal het overtollige water naar de
voorberging lopen.