Op deze plek bevindt zich een grote koker, ook wel 'duiker' genoemd. Door deze duiker stroomt water onder de Oosterhoutseweg door. Dit water is afkomstig vanuit de richting van het iets oostelijker gelegen natuurgebied Cadettenkamp.