De zogenaamde voorberging van Waterakkers wordt gevoed door verschillende waterstromen. Vanuit Hoge Vucht wordt overtollig grondwater in de voorberging gepompt. Vanuit Werkdonken, Frankenthalerstraat en Meulenspie wordt het regenwater in de voorberging opgevangen. Verder komt het voorbezonken regenwater van enkele bergbezinkvoorzieningen in de Bouverijen en Meulenspie in de voorberging terecht. Al deze waterstromen worden tijdelijk gebufferd in deze waterplas. Door verschil in neerslag zal het waterpeil variëren.