Je staat nu bovenop het gemaal (Z1.1) van de waterzuivering, bij de motor. Je kunt zien dat het water wordt opgepompt uit de zuidelijke waterplas, de zogenaamde voorberging. Per uur kan maximaal 275.000 liter (ofwel 75 liter per seconde )omhoog worden gepompt naar de zuiveringsmoerassen. Via een lange betonnen goot wordt het water, geheel automatisch, verdeeld over de rietvelden. Hierbeneden, aan de deuren van het gemaalgebouw, hangt een informatiepaneel en een kaart van het hele park Waterakkers. De besturing van Waterakkers (bediening van de schuiven, gemalen en stuwen) vindt plaats door een computersysteem. In vaktermen noem we dit telemetrie ('meten op afstand'). De beheerder (waterschap Brabantse Delta) meet overal de waterniveaus en bedient op basis van die gegevens de gemalen, stuwen en schuiven. Het waterschap gebruikt de meetgegevens om de werking van de watermachine verder te verbeteren. Deze vijzelpomp is sinds 15 november 2013   keer in werking getreden. In totaal is hier al   m³ water door de zuiveringsmoerassen gezuiverd.