In deze zuiveringszone wordt het water verticaal gefilterd via rietplanten en de bodem. De snelheid van het water mag niet te hoog zijn voor een goede filterwerking. Om deze reden wordt het water over de hele breedte van de filterbak verspreid. Door de lage snelheid krijgen de bacteriën in de bodem voldoende de tijd om afvalstoffen uit het water om te zetten in voedingsstoffen voor zichzelf en voor de planten. Na deze eerste zuiveringsstap van ongeveer één dag stroomt het water uit de betonnen uitstroombakken naar een horizontaal filter. Daar krijgt het een laatste reinigingsbeurt.

Verloop waterpeilen in de verticale filters