Je hebt de andere van de twee uitvoerpunten van gemaal Waterakkers gevonden! Als de pomp aan staat, wordt het water omhoog gepompt vanuit de noordelijke waterplas naar de zuidelijke waterplas. Dit uitstroompunt wordt gebruikt als de waterkwaliteit nog onvoldoende is. Het rondpompen van water (recirculatie) vindt plaats om de waterkwaliteit verder te verbeteren. Door water rond te pompen komt er zuurstof in het water wordt nog een keer naar de helofytenfilters gestuurd voor een extra rondje zuivering.
Op het kaartje hieronder kun je het verloop en de actuele waterstand van de naberging vinden, dat is dus de noordelijke waterplas:
Maar kan het water dan ook weer terugstromen naar de waterplas aan de andere kant van de dijk?