Je staat nu bij uitstroompunt W1.1 en instroompunt W1.2 van het water van Waterakkers. De grote waterplas heeft rondom diverse in- en uitstroompunten. Alleen als het water in de waterplas te hoog staat en polder Hoge Vucht heeft water nodig verlaat overtollig water via punt W 1.1 de waterplas. In andere gevallen zal het water een andere route volgen. Het waterinlaatpunt W1.2 is één van de belangrijkste inlaatpunten van Waterakkers. Het water wordt via twee pompen, die aan de andere kant van de weg onder water zijn opgesteld, aangeleverd. Elke pomp kan maximaal 250.000 liter per uur verpompen. Op de tellers hieronder kun je zien hoeveel water er al op dit punt in de zuidelijke waterplas van Waterakkers is binnengekomen vanaf november 2013.
Als je naar de grote waterplas loopt kom je bij het volgende informatiepunt (W2). Zie het kaartje hieronder voor de locatie.