Al het hemelwater uit de nieuwe wijk Bouverijen stroomt via aparte hemelwaterbuizen naar Waterakkers. Er ligt echter ook nog oude riolering van Teteringen . In deze oude riolering stroomt het relatief schone hemelwater nog vermengd met vuil water door één buis in plaats van twee aparte buizen. Tijdens hoosbuien kan het gebeuren dat de gemengde riolering die plotse toevoer van water niet aankan. het vervuilde water strootm dan niet naar de zuivering maar wordt geloosad op de waterplas. Hoe minder dit voorkomt hoe beter. Speciaal daarvoor zijn er in Bouverijen twee grote bergbezinkvoorzieningen gemaakt. Eén in de vorm van een grote kelder, de ander in de vorm van een grote buis.  In deze voorzieningen wordt het regenwater tijdelijk opgeslagen en het vuil bezonken. Later, als de riolering weer voldoende water kan verwerken, wordt het regenwater weer langzaam teruggepompt naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie Nieuwveer.  Soms zijn ook deze voorzieningen niet groot genoeg. Dan regent het zo heftig dat ze overlopen. In dat geval stroomt het voorbezonken water dan de Waterakkers in.  Gelukkig gebeurt dat hooguit een paar keer per jaar.