Om het water optimaal te verdelen over de waterberging, de polder en het natuurgebied is het handig om te weten hoeveel neerslag er gaat vallen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de buienradar. Het centrale computersysteem van Waterakkers maakt gebruik van dezelfde gegevens waarmee bijvoorbeeld de website weeronline wordt gevoed. De computer berekent voor de verwachte neerslag de optimale stand van de schuiven en de benodigde capaciteit van de pompen. Deze worden automatisch in de juiste positie ingesteld zodat het water de juiste kant op wordt gestuurd.


Download modeldata